Val analys

21.09.2014 22:17

avpixlat.info/2014/09/19/ett-forsok-till-eftervalsanalys/