Tågradion

04.10.2016 13:00

archive.org/details/20161004103656

archive.org/details/B20161004B

Tågradion med Gunnar utkommer oregelbundet och efter 26 år på järnvägen nere i Stockholm har Gunnar många tåg minnen samt berättar om lok vagnar stationer både i nutid och historiskt.BLJ fanns ju i Långshyttan där Gunnar bosatte sig 2011.