Sveriges Radio

23.09.2014 17:11

avpixlat.info/2014/09/22/srs-valbevakning-en-demokratisk-och-journalistisk-skamflack/