Svar från KB

01.04.2015 13:18
Hej Kenneth
 
Tack för ditt mejl. Du har rätt i att det inte är mycket information om webbradio på kb.se (vi ska uppdatera informationen snarast). Webbradio som streamas skickas som pliktexemplar på samma sätt som privat lokalradio (fyra urvalsveckor per år är leveranspliktiga). Se information om privat radio på https://www.kb.se/plikt/Radio/Privat-radio/ och i bifogad bilaga, samma information gäller även för streamad webbradio.
 
Hör av dig igen om något är oklart!
 
Vänliga hälsningar /
-----
Kicki Paulsson
Privata lokalmedier (PL)
Kungl. biblioteket
Radio och TV
Telefon: 010-709 32 13
E-post: PL@kb.se
Webb: smdb.kb.se
 

Från: Kenneth Andersson [natsol@allpost.se]
Skickat: den 27 mars 2015 12:51
Till: PL - Kungl. biblioteket AVM
Ämne: Webbradio

 
 
Har tillstånd som trådradio hos myndigheten för radio och tv.
Hittar inget om pliktexemplar hos myndigheten nån skrev på twitter om webbradio som streamas live ska skickas som
pliktexemplar.

står om Sveriges radio närradio privat lokalradio men inget om webbradio