Slutsänt

07.04.2017 14:40

 

Hej

Jag har meddelat Stockholms närradioförening att tillståndet för Radio Frekventa upphört att gälla.

Mvh

Therese Köster

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

THERESE KÖSTER, PROCESSLEDARE TILLSTÅND

Myndigheten för press, radio och tv

Telefon direkt: 08-580 070 27  
Telefon växel: 08-580 070 00
Adress: Box 33, 121 25 Stockholm-Globen
www.mprt.se

The Swedish Press and Broadcasting Authority
Phone: +46 8 580 070 27  
Switchboard: +46 8 580 070 00
PO Box 33, SE-121 25 Stockholm-Globen

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Från:natsol@allpost.se [mailto:natsol@allpost.se]

Skickat: den 6 april 2017 20:35
Till: registrator <registrator@mprt.se>
Ämne: narradio.se

--Kan ni be Stockholms närradioförening att ta bort Frekventa ur schemat 88mhz Anders Hultman svarar inte

tillståndet har gott ut studion är förstörd