Serveradresser

13.04.2017 13:42

DIREKTSERVER ADRESSER TILL KANAL 3D OCH 5D

87.117.208.118:30719/listen.pls

78.129.163.75:13768/listen.pls