Radio Sigtuna

18.03.2015 15:58
Radio Sigtuna säger aldrig namnet på vem som är utgivare ett krav i varje närradio
sändning.
 
 
 
Hej Kenneth!
 
Tack för ditt mejl och påpekande. 
 
Sändande förening är tillståndsinnehavare och föreningen måste ha en av Myndigheten för Radio och TV godkänd och registrerad utgivare.
 
Det blir lite av semantik här. Vi säger inte att någon är "ansvarig utgivare", vi säger "ansvarig". Därmed anser vi att vi uppfyller kravet på att 
ange beteckning för närradiosändningen. 
 
Ett annat krav är att ange stationsidentifikation minst en gång per 60 minuter. Detta anger vi i alla program och i informationsslingan. 
 
Bland allt som reglerar närradio och som jag har läst, hittar jag inget som kräver att namn på registrerad utgivare måste nämnas i närradio, varken
i samband med program, eller övrig tid.
 
Om du har en annan uppfattning, ber jag att du återkommer med hänvisning till lag eller annan föreskrift som stöder din åsikt.
 
Tack också för att du lyssnar på Radio Sigtuna.

Med vänlig hälsning

Sigtuna Närradioförening
Lennart Berglund
Kassör Radio Sigtuna 88,2MHz

Den 13 mars 2015 15:39 skrev Kenneth Andersson <natsol@allpost.se>:
Ni säger fel en sändande förening kan aldrig vara ansvarig utgivare.
Man måste säga namnet på den person som är registrerad.

För att streama live via winamp och dsp.

www.listen2myradio.com