NYA KORTADRESSER

22.10.2014 18:08

Då både korta.nu samt mini.nu verkar bort så kommer nya 

kort adresser.

 

htt://kortaurl.com/kanal1

 

Startsidan på Shoutcheap.com för kanal 1.

Här ser man aktuellt spår/låt/program samt titel historia.

Här ser man  även alla symboler för olika mediaspelare bara

att välja vilken mediaspelare du vill använda.

 

https://korturl.com/kanal2

 

https://korturl.com/kanal2A

 

 

https://korturl.com/kanal3

 

https://korturl.com/kanal3extra

 

https://korturl.com/kanal3d

 

https://kanal3d.tk

 

 

https://korturl.com/kanal4

 

 

https://korturl.com/kanal4extra

 

https://korturl.com/kanal4d

 

 

https://korturl.com/kanal5

 

 

https://korturl.com/kanal6

 

https://korturl.com/kanal7