Nordkorea

15.10.2014 18:09

avpixlat.info/2014/10/15/stefan-lofven-lyckonskas-av-kamraterna-i-nordkorea/