Mera Kanal 1

19.01.2015 09:32

Man kan lyssna på kanal 1 med autoplay på

 

SVERIGEKANALEN.COM

 

GJALLARHORNET.TK

 

GJALLARHORNET1.TK

 

70 Lyssnare är uppgiften från Shoutcheap USA.

Sverigekanalen kan ha 209 dagliga besökare/lyssnare även om man bara lyssnar i två minuter räknas man som lyssnare.

 

Två bloggar blir hela 451 besökare som kan lyssna på kanal 1.

Vad säger att övriga kanaler har färre lyssnare?

 

 

Kanal 2 och uppåt klarar max 5000 samtidiga lyssnare.

Har de övriga kanalerna liknande siffror är vi uppe

i över 1000 dagliga lyssnare inte helt otroligt.

 

Övriga kanaler är gratis servers så man måste betala för

att få dessa uppgifter.

Antalet lyssnare varierar från dag till dag liksom antalet

minuter de lyssnar.

Många lyssnare återkommer även flera gånger per dag/vecka

/månad.

 

 

Man kan bara gissa på det totala antalet för alla kanaler

per dag.

 

......Ok jag gissar på mellan 800-1000 lyssnare per dag.

Från några minuter till flera timmar.