Lyssnarbrev

01.07.2017 12:31

 Hallå Dala Gunnar i en av Sveriges sista utposter!

Staden i mitt hjärta!

Soical-marxsismen är destruktiv.

Första steget var att byta ut Stockholms gamla fina
kultur hus till anonyma betong kontors lådor och den
levande stads miljön blev en betong öken.

Det andra steget är att byta ursprungs befolkningen
mot främlingar från hela världen. När sossarna har
genomfört sitt förnyelse  projekt kommer dom att
dunka sig själva i varandras ryggar och prisa sin
egen godhet.


https://www.svtplay.se/video/13909748/staden-i-mitt-hjarta/staden-i-mitt-hjarta-avsnitt-1?info=visa

En dokumentär av Anders Wahlgren om
hur hans barndoms Stockholm har förändrats.

Stockholm är den stad som förändrats mest i
Europa utan att ha blivit bombad.

Mer än 700 hus strök med i den stora rivnings-
vågen på 50- och 60-talen. I gamla och nya bilder
får vi uppleva Malmskillnadsgatan, Brunkebergstorg,
Regeringsgatan och det gamla Klara och möta
människor som bott och arbetat i de gamla kvarteren.

Sossen Hjalmar Mehr - Stockholms kulturens bödel,
som även ville utplåna Gamla Stan. Marxismens metod
är att utplåna alla historiska rötter för att skapa en ny
internationell människa utan någon nationell identitet.
Kulturstads delen Hagalund i Solna förintades också
totalt och ersattes med likformiga betong koloss hus.

Men Mehr har en allt annat än svensk härkomst.
Man skulle idag säga att han var andra generationens
invandrare. Mamman Sara Matles och pappan Bejnes
Abraham Isak Meyerowitch träffades som flyktingar
från tsarryssland i Stockholm 1905. Elmbrants skildring
av denna bakgrund och flyktingkolonin i Stockholm under
det tidiga 1900-talet tillhör bokens höjdpunkter.
Pappan försvenskade sitt namn till Bernhard Mehr.

Resten är (integrations)historia - liksom Stockholm!