Lyssnarbrev

10.09.2014 15:10
 

 

Hejsan!
 
Du sade i Gjallarhornet att du inte ska rösta!
 
Men då lämnar du över makten åt andra att
besluta över vad som dom anser vara bäst för dig.
 
Politik är knepiga saker.
 
Det finns en viss begränsad mängd av pengar
och frågan är hur man ska fördela dom.
 
Vad ska man prioritera?
 
Till exempel sjukvård eller invandring?
 
Man ska inte ställa saker mot varandra påstår
alltid de politiskt korrekta. Men det är ett
falskt påstående för i verklighetens bistra värld
med begränsade resurser måste man alltid
bestämma vad som ska prioriteras!
 
Tänk om det fanns en matematisk formel
som kunde avgöra vilket parti politik som
är bäst för alla? 
 
Men så enkelt är det ju inte utan politiken styrs
av en mängd subjektiva tyckanden och åsikter.
 
Men många tycks leva i en bekväm förljugen 
förskönad idealiserad värdsbild.
 
Men verkligheten är inte så, -  utan det uppstår
alltid konflikter mellan olika intresse grupper.
 
Min personliga åsikt är att ett bland ekonomiskt
samhälle tjänar det vanliga folket bäst. Staten
sköter utan vinst intresse den grundläggande
infrastrukturen.
 
Det behövs bland annat också mer forskning,
stöd till uppfinnare och stöd till kreativa företagare
som driver framtids företag i teknik branschen.
 
Sverige kan ju inte leva på ett ständigt ökande antal
pizza butiker.
 
Alltför många svenska uppfinningar har köpts upp
av utländska företag.
 
Att inte välja ät också ett val där man överlämnar
valet till någon annan.
 
Med vänlig hälsningar