Kaos i Malmö skola

25.10.2014 20:55

avpixlat.info/2014/10/24/kaotiskt-pa-invandrardominerad-malmo-skola-larare-kanner-sig-hotade/