Inlägg På SJK Postvagnen

04.11.2014 14:25

Många år tillbaka i tiden skulle med ett ensamt radiostyrt Uf fd SJ Ud till

Tm Tomteboda som bekant kopplade våra radiostyrda Ue ner vid 27 så även detta lok ja men bara söderut B ändå back.

 

Men norrut A ände kopplade loket minns inte nummret inte  ner alls

i den långa uppförsbacken förbi Karlberg station var jag uppe i 55 innan jag började koppla ned vågade inte pressa loket mera.

 

Men varför kopplade loket inte ner vid 27 samt varför var loket trimmat i

körläge framåt men inte vad B dvs backläget?

 

Fortkörningen (sth 30 vid växlingsrörelse) är aldrig känd av någon annan än mig.

Minns inte heller att någon annan växlare nämnde att just det loket gick långt över 27 vid körning norrut.

 

Läser även att vårt radiostyrda 1027 ska ställas av och skrotas.

Under en period hade SJ terminalproduktion 1027 samt 1039 som radiostyrda växlingslok på cst. Tror det var från 1997 vi började åka till Tomteboda för växling med posttågen.

 

1027 Försvann sen till Göteborg även 1039 fösvann senare de sista åren så fick de gamla fd Ub och Ud loken användas med många fel på radiostyrningen.

 

1039 Finns på SJ AB och används som växlingslok i Hgl dock ej radiostyrt.

Såg det under maj 2005 då jag städade tåg på nätterna.

Där fanns också mina fd växlingskamrater från cst som nu åter var tillbaka fast inte på statens järnvägar utan SJ AB som inte betyder statens järnvägar eller hur det nu var.

 

En av de fd växlarna/repatör på cst kör numera godståg på GC ända upp till Ånge.

 

 

En av killarna har sedan dess  blivit blind efter en tumör.

Efter dagens sidospår där jag avvek från ämnet så tackar jag för mig.

 

 

Fd Radioloksoperatören/Fordonsvården Cst