https://avpixlat.info/2014/07/30/vansterpartiet-och-afrosvenskarna-vill-behalla-rasbiologin/

01.08.2014 16:34

avpixlat.info/2014/07/30/vansterpartiet-och-afrosvenskarna-vill-behalla-rasbiologin/