Har judarna någon skuld?

18.02.2015 20:42

sverigekanalen.blogspot.com/2015/02/har-judarna-nagon-skuld.html