Gjallarhornet

14.10.2014 16:21

www.sdarkivet.se

 

 

Finns två mp3 med kulturföreningen Gjallarhornet i Göteborg.

Har själv några få kassetter märkta Gjallarhornet från kulturföreningen Gjallarhornet Stockholm.

 

                           Bakgrunden till Gjallarhornet

 

Nuvarande Gjallarhornet har ingen bakgrund i dessa föreningar i Stockholm eller Göteborg.

Efter splittringen av Sverigepartiet tog de från BSS beslut att ett nytt parti måste bildas.I väntan på denna nya partibildning bildade man dessa två kulturföreningar i Stockholm och

Göteborg.Ett års regeln innebar att man inte fick sända närradio innan en förening hade haft verksamhet inom sändningsområdet i minst ett år.

 

Då Gjallarhornet var nybildat måste man ha ändrat i verksamhets berättelsen så den blev äldre än den var.

 

Gjallarhornet började med närradio sändningar i Stockholm och Göteborg.Sverigedemokraterna bildades i februari 1988.

SD fick komma ut i närradion via Gjallarhornet.

 

SD började sända i Stockholms närradio 1989 då   försvann Gjallarhornet från Stockholms närradio 88mhz.

SD började sända i Göteborgs närradio då försvann

Gjallarhornet i Göteborgs närradio.Sverigepartiet fortsatte med verksamhet fram till 1994.

Media brukar skriva att Sverigepartiet endast  fanns 1986-1987.

 

När Patriotiska kultur och musikföreningen 1997 bytte namn så tog vi just Gjallarhornet med tanke på den förening som hade funnits i Stockholm och Göteborg under en kort tid med det namnet.

 

I Göteborg var sändningstiden lördagar kl 1800-1830 just den tiden Gjallarhornet har numera på Stockholms närradio 88mhz sen hade man en repristid.