Frekventa

01.02.2017 13:23

 

Tack för ditt e-mail.

 

Eftersom Föreningen Radio Frekventas tillstånd löper ut 2017-03-31 kommer myndigheten inte att vidta några åtgärder för att återkalla tillståndet.

Om någon ansökan om förnyat tillstånd inte inkommer så kan föreningen inte bedriva några sändningar/återuppta några sändningar fr.o.m. den 1 april 2017.

 

Med vänlig hälsning

Birgitta Ivarson

 

 

 

Från: registrator
Skickat: den 30 januari 2017 14:36
Till: Birgitta Ivarson <birgitta.ivarson@mprt.se>
Ämne: VB: Frekventa

Från:natsol@allpost.se [mailto:natsol@allpost.se]

Skickat: den 30 januari 2017 11:54
Till: registrator <registrator@mprt.se>
Ämne: Frekventa

För kännedom Stockholms närradio 88mhz tillståndet Frekventa har ej sänt sedan september SD har egen ledning.Vid samtal har Georg Lindberg lagt ner studion pga fel på mixerbordet.Tiden ej avbokad hos närradio föreningen är bara en slinga lördagar 1700-1830 studion kopplas in efter 1 min kommer slingan.Georg har 812100 han är både gammal och sjuk lever i total misär med kallvatten osv.