EDCAST

12.10.2016 10:07

Gäller C dator BUTTSTREAM vägrar att funger nu används EDCAST.Server adresser för direktkanalen samt kanal 1 är inställda det kommer stå metadata Sverigekanalen Direkt inspelning sk referens inspelning sker manuellt med Rarmaradio.